Weet jij het antwoord?

Beantwoord de vragen en zie welk antwoord er wacht.